Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen kracht van waaruit het de motivatie vindt om te leren. 

De kernvisie methode leert kinderen diverse technieken aan om informatie visueel op te kunnen slaan en blijvend te kunnen reproduceren. 

 

 

Kernvisie methode

 

Beelddenken-rechtsgeoriënteerde leerstijl:

We hebben allemaal vier leerstijlen: visueel (zien), auditief (horen), kinesthetisch (gevoel) en digitaal (verstand).  We gebruiken ze allemaal, maar hebben voorkeuren. 

De kinderen die baat hebben bij de kernvisie methode hebben een voorkeur voor visueel (beelddenken) en kinesthetisch (met hun gevoel). Het wordt ook een rechtsgeoriënteerde leerstijl genoemd.

 

Sociaal-emotioneel:

Vaak worden termen genoemd als: dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, beelddenker... of er wordt gezegd: `het zit er misschien wel in, maar het komt er niet uit´ of `het kwartje is nog niet gevallen´. 

Kinderen met een kinesthetische voorkeur voelen haarfijn aan dat er iets is, ze weten niet wat, maar zien de meerderheid in de klas gelijk aan de slag gaan na de uitleg, terwijl zij nog worstelen met de interpretatie of ze hebben iets heel anders gezien dan wat er werd verteld.  

Sociaal-emotionele problemen komen daardoor vaak voor. Als een kind gaat denken dat hij het niet kan, dat hij anders is of zelfs dat hij dom is, dan zal dit in het gedrag zichtbaar worden:  faalangst, een negatief zelfbeeld, concentratieproblemen, boosheid of met buikpijn naar school.

 

Basisschool

De huidige lesmethodiek (linksgeoriënteerde leerstijl) die word aangeboden op de basisschool werkt voor meer dan 80% van de kinderen. Dit betekent dat het goed is en passend. We moeten niet iets veranderen wat werkt. 

De kernvisie methode is een aanvulling voor de groep kinderen die visueel/kinesthetisch is (rechtsgeoriënteerde leerstijl). De stof die geleerd moet worden, kan via aanvullende leertechnieken alsnog goed aangeleerd worden. 

 

Traject

In een begeleidingstraject  ga ik kinderen (van groep 4 t/m groep 8) laten zien wat hun leerstijl is en wat daar de voordelen van zijn. Dat zij net zo goed kunnen leren en onthouden als andere kinderen wanneer het op de - voor hen -  goede manier wordt aangeboden. 

We gaan concreet aan de slag en thuis oefenen is onmisbaar in dit traject; één van de ouders is om die reden altijd aanwezig bij de sessies. 

Het einddoel is dat uw kind er zelf ervan overtuigd is dat er niets mis met hem/haar is. Uw kind weet hoe hij/zij kan leren en kan reproduceren wat er verwacht wordt.